jira rest interface

Jira rest interface

W tym samouczku opisano sposób automatycznego generowania zgłoszeń Jira dotyczących problemów wykrytych automatycznie w środowiskach monitorowanych za pomocą platformy Dynatrace, jira rest interface. Dowiesz się, jak utworzyć dwukierunkową integrację za pomocą funkcji Jira Automation, aby móc zarządzać problemami.

Wiele zespołów wdraża własne narzędzia w celu zaspokojenia swoich potrzeb lub od lat korzysta ze starszych narzędzi. Te narzędzia mają zasadnicze znaczenie dla przyjętego w zespole przebiegu prac programistycznych, ale nie mają gotowych integracji z Jira Software. Użyj niezbędnej dokumentacji, aby skonfigurować narzędzia Docker, docker-compose i Concourse-ci. Concourse-ci działa na platformie Docker i udostępnia skrypt docker-compose w celu uproszczenia rozpoczęcia pracy. Przeczytaj o aplikacji demonstracyjnej ImageLabeller firmy Atlassian tutaj. Po zainstalowaniu narzędzi Docker i docker-compose możesz uruchomić Concourse-ci za pomocą dostarczonego pliku docker-compose.

Jira rest interface

Jira Software to narzędzie przeznaczone dla wszystkich członków zespołu programistów, które służy do planowania, śledzenia procesu tworzenia i wydawania oprogramowania wysokiej jakości. Zobacz porównanie z rozwiązaniem Axosoft. Od wiodącego w branży mechanizmu obsługi przepływu pracy po zaawansowane wyszukiwanie i raportowanie — Jira Software zapewnia zespołowi wszystko, co potrzebne do planowania, śledzenia i wydawania doskonałego oprogramowania. Dowiedz się, dlaczego Jira Software to najpopularniejsze narzędzie do tworzenia oprogramowania używane przez zespoły Agile. Wizualny edytor przepływów pracy w rozwiązaniu Jira Software umożliwia projektowanie niestandardowych przepływów pracy dla każdego unikatowego procesu roboczego zespołu. Z łatwością aktualizuj zadania i informuj zespół dzięki rozwiązaniu Jira Software. Twórz w rozwiązaniu Jira Software pulpity zawierające wszystkie informacje wymagane do efektywnego planowania i śledzenia pracy. Skorzystaj z konfigurowalnych gadżetów, aby dostosować pulpit do swoich potrzeb i celów. Jira Software zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym i aktualne informacje o stanie następnego wydania przygotowywanego przez zespół, a wszystko to w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji. Z łatwością planuj pracę zespołu, ustawiaj priorytety i stosuj iterację dzięki rozwiązaniu Jira Software. Uzyskaj w czasie rzeczywistym analizy poszczególnych sprintów umożliwiające podjęcie odpowiednich działań.

Najważniejsze powody, dla których warto przejść jira rest interface rozwiązanie Jira Software Od wiodącego w branży mechanizmu obsługi przepływu pracy po zaawansowane wyszukiwanie i raportowanie — Jira Software zapewnia zespołowi wszystko, co potrzebne do planowania, śledzenia i wydawania doskonałego oprogramowania.

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community. Already on GitHub? Sign in to your account. Mam problem po uruchomieniu: jira-project-leaders. The text was updated successfully, but these errors were encountered:.

Follow the links below. If you haven't integrated with Jira Data Center before, read the Getting started guide in the Jira Data Center developer documentation. Jira itself uses cookie-based authentication in the browser, so you can call REST from JavaScript on the page and rely on the authentication that the browser has established. The current API version is 2. However, there is also a symbolic version, called latest , which resolves to the latest version supported by the given Jira instance. It is available here. This means the API will only return parts of the resource when explicitly requested.

Jira rest interface

Sprints are generally planned to last about two weeks. Sprint name and origin board id are required. Start date, end date, and goal are optional. Note that the sprint name is trimmed.

Pinchys tacos menu

Zintegruj rozwiązanie Jira Software ze wszystkimi narzędziami używanymi w zespole, wykorzystując rozbudowany zestaw interfejsów API. DirectFN web scraping tools. Zadaj pytanie społeczności Atlassian. Chmura publiczna. Z menu projektu po lewej stronie wybierz opcję Project settings Ustawienia projektu. Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian. You signed out in another tab or window. A Linux host is required to run a Dynatrace provided sample application. Ten krok polega na skonfigurowaniu reguły automatyzacji wyzwalanej przy każdym nowym komentarzu w systemie Jira. Dla ułatwienia przy tworzeniu takich wyrażeń można skorzystać na przykład z witryny regex Rob Jahn Kierownik techniczny ds. KrzysztofSkotnicki commented Mar 8, Z kolei w systemie Jira zgłoszenie testowe będzie wyglądało następująco:. Integracja rozwiązań Dynatrace i Jira w celu zwiększenia przejrzystości. Metryki DevOps.

Here's an article that will get you started on the basics of the API journey in Atlassian products.

Integracja Concourse-ci i Atlassian Open DevOps Wiele zespołów wdraża własne narzędzia w celu zaspokojenia swoich potrzeb lub od lat korzysta ze starszych narzędzi. Elementy jiraUsername, jiraApiToken i workspace są zazwyczaj takie same dla każdego uruchomienia określonego pipeline'u. JFrog i Jira Software. Zobacz więcej integracji dla Atlassian Open DevOps. Śledź postępy swojego zespołu w Jira i Zephyr. W tym artykule przyjęto założenie, że przestrzegane są najlepsze praktyki, a nazwy gałęzi są tożsame z identyfikatorami zgłoszenia Jira. Skopiuj ten skrypt do pliku o nazwie concourse-ci-integration. Kliknij przycisk Save Zapisz. Trzeba się temu bardziej pjrzeć. Sign in to comment. Języki: 2. Przejdź na rozwiązanie Jira Software Wszystkie funkcje potrzebne zespołowi do tworzenia oprogramowania wysokiej jakości za niewielką cenę. Integracja Harness i Jira — samouczek.

0 thoughts on “Jira rest interface

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *